خانه آنچه والدین باید بدانند روانشناسی 3روش تربیتی جایگزین تهدید
3روش تربیتی جایگزین تهدید مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت ( محسن ربیعی)   
یکشنبه, 19 اردیبهشت 1395 ساعت 03:56

در روشهای تربیتی مختلفی که والدین به کار میبرند، رایجترین و البته بیاثرترینشان تهدید کردن است. شاید فکر کنید که با تهدید میتوانید فرزندتان را مجبور به اطاعت کنید یا با این کار، اقتداری به دست بیاورید که فرزندتان از قدرت و توانایی شما بترسد! ولی واقعیت این است که این توهم، فقط در ذهن شما وجود دارد. بچهها درست همان موقعی که تهدید میشوند، جسارت بیشتری برای ادامه رفتارشان و محک زدن شما پیدا میکنند. چرا میگوییم محک زدن؟ چون کودک میخواهد با انجام کاری که شما را عصبانی میکند، ببیند واقعاً تهدیدتان عملی میشود یا نه. در نتیجه میبینید که هرقدر بیشتر فرزندتان را تهدید میکنید، او بیشتر سرپیچی میکند. شما مجبور به تهدیدهای بیشتر و ترسناکتر میشوید، اما آب در دل فرزندتان تکان نمیخورد!

اگر میخواهید عادتهای بد فرزندتان را از سرش بیندازید، به جای گفتن اینکه: «اگر بازهم با خواهرت دعوا کنی، به همه فامیل خواهم گفت که تو چه پسر بدی هستی» یا «اگر اتاقت را مرتب نکنی، کتابهایت را توی سطل زباله میریزم»، سعی کنید از شیوههای تشویقی استفاده کنید. عواقب کار اشتباه فرزندتان را به او نشان دهید و بگویید که اگر درست رفتار کند، چه چیزی در انتظار او خواهد بود. مثلاً: «با خواهرت مهربانتر رفتار کن تا او یاد بگیرد مثل تو مؤدب و عاقل باشد.» یا: «اگر اتاقت را مرتب کنی، میتوانی دوستانت را دعوت کنی و من هم برایتان عصرانهای که دوست دارید آماده میکنم.»

تهدید باعث میشود فرزندتان، رفتارش را تا وقتی که شما وارد عمل شوید و کنترل او را به دست بگیرید ادامه دهد. او فکر میکند: «بگذار ببینم مامان واقعاً این کار را میکند؟» یا اینکه: «کاری را که دوست دارم انجام میدهم. شاید واقعاً مامان تهدیدش را عملی نکرد.»

کودک را از شرایط ادامه رفتارش دور کنید. مثلاً اگر توپ را مدام به در و دیوار خانه میکوبد و شما مخالف این کار او هستید، توپ را از او بگیرید. اما مداخله شما نباید به همینجا ختم شود. علاوه بر محروم کردن کودک از ادامه رفتارش، باید رفتار جایگزینی را به او پیشنهاد دهید. مثلاً: «یک ساعت دیگر باهم به پارک میرویم و آنجا توپ بازی میکنیم.» یا: «به جای توپبازی در خانه که ممکن است به وسایل خانه آسیب بزند، میتوانیم باهم کیک درست کنیم.»

قواعدی وضع کنید که اثر کارهای اشتباه فرزندتان را به او نشان میدهد. اگر فرزندتان سواد خواندن و نوشتن دارد، این قواعد را بنویسید و در اتاقش نصب کنید. در غیر اینصورت آنها را نقاشی کنید. مثلاً: «اتاق باید تمیز باشد. مجازات بهم ریختگی اتاق، محرومیت از بازی کامپیوتری است». وقتی همه انتظارات و تنبیه مربوط به رعایت نکردن آنها مشخص باشد، فرزند شما میآموزد که رعایت نکردن قوانین عاقبت مشخصی دارد و درباره نتایج رفتارهایش مطمئنتر عمل میکند.

منبع: ایران بانو

 

مهد قرآن